Ehec-bacterie op komkommers e.a.?

In Duitsland worden mensen ziek van de Ehec-bacterie (enterohemorragische E. coli), een aan de E. colibacterie verwante soort. De bacterie kan, wanneer het afweersysteem tekortschiet, na een incubatietijd van twee of drie dagen, bloederige diarree (door darmontsteking), braken, koorts en zelfs ernstig nierfalen (HUS, hemolytisch-uremisch syndroom) veroorzaken. De toxinen zorgen voor het dalen van het aantal rode bloedcellen en bloedplaatjes in het bloed en daarmee voor bloedarmoede en risico van bloedingen. Toxine producerende E.$nbsp;colibacteriën worden ook wel Stec genoemd. De Ehec-bacterie die onlangs in Duitsland is aangetroffen, behoort tot de Stec-groep. Stec O 104 en Ehec O 104 zijn dezelfde variant van E. coli. Antibiotica werken niet tegen de gifstoffen die deze bacteriën uitscheiden. Behandeling moet gericht zijn op het voorkomen van uitdroging. Ook hier gaat het daarnaast om een bacterie die resistent geworden is voor de meeste antibiotica. Er wordt ernstig rekening mee gehouden dat deze resistentie samenhangt met het overmatige antibioticagebruik in de intensieve veehouderij, waarin Nederland overigens koploper is in Europa. Probleem hierbij is dat dierenartsen een substantieel deel van hun inkomen verdienen aan de verkoop van antibiotica.

De Ehec-bacterie komt op natuurlijke wijze voor in de ingewanden van herkauwers en zou door bemesting op de besmette komkommers terecht kunnen zijn gekomen. Zelfs besproeien met oppervlaktewater kan in principe al besmetten. Elke aanraking van dierlijke uitwerpselen is altijd risicovol. Bij onderzoek naar vleesproducten in de supermarkt bleek in het verleden een klein deel besmet te zijn (m.n. gehakt). Verhitting doodt de bacterie. Omdat in het verleden Stec O 104 meest voorkwam na eten van besmet vlees, wordt HUS ook wel 'hamburgerziekte' genoemd.

In het 'New England Journal of Medicine' beschreven drie artsen zeer recent gevallen waarin HUS-patiënten beter werden na toediening van eculizumab (Soliris), een zogenoemd immunosuppressivum, gebruikt bij patiënten die aanvalsgewijs 's nachts hemoglobine (rode bloedkleurstof) in de urine hebben. Behandeling hiermee is nog in een experimenteel stadium.

10 juni 2011: Inmiddels is duidelijk dat taugé van een biologische boerderij in Noord-Duitsland de boosdoener is geweest in deze zaak. De komkommer blijkt geen blaam te treffen.

Zie ook hier.

Pagina geschreven 31 mei 2011, laatst bijgewerkt 12 juni 2011.

- - -