Lymfoom: SGN-35 nieuw medicijn?

Experimenteel kunnen uitbehandelde patiënten met Hodgkinlymfoom (lymfklierkamker) SGN-35 (Brentuximab Vedotin) krijgen (van de fabrikant). Eén keer per drie weken een infuus en de kankercellen krimpen of verdwijnen zelfs. Het middel is een antistof waaraan een gif is gekoppeld. De antistof hecht zich aan eiwit (CD30) van de tumorcel. Daar zorgt het gif ervoor dat de celdeling wordt stopgezet. CD-30-eiwit komt nauwelijks in gezonde cellen voor.

Er zijn wel bijwerkingen. Neuropathie komt veel voor, met name gevoelloosheid in vingers en voeten. En het medicijn kan op het beenmerg aangrijpen, waardoor dit verzwakt. Desondanks lijken de voorlopige resultaten spectaculair.

Patiënten moeten al een stamceltransplantatie hebben gehad, waarna de kanker is teruggekomen, om voor de gratis verstrekking door de fabrikant in aanmerking te komen.

Pagina geschreven 6 juni 2011.

- - -