Nieuw middel bij melanoom

Melanomen zaaien snel uit in de lymfklieren en zijn de dodelijkste vorm van huidkanker. Het middel vemurafenib kan de groei van de tumoren afremmen. Patiënten met een gemetastaseerd melanoom die het middel gebruiken, krijgen door een vertraging van het ziekteproces bijna een half jaar meer levenstijd met minder klachten als vermoeidheid, pijn en opgezette klieren. Daarna worden de zieke cellen helaas resistent tegen de behandeling. Nederland kent jaarlijks 800 nieuwe patiënten, van wie een groot deel normaliter binnen een jaar overlijdt. Het middel geeft soms wel overgevoeligheid voor zonlicht of gewrichtsklachten. Voor de toekomst hoopt men dat zal blijken dat tumoren die met behulp van het middel zijn verkleind, beter te verwijderen zullen blijken te zijn.

Pagina geschreven 21 juni 2011.

- - -