Antibioticaresistentie

In 1928 werd de penicilline ontdekt door de Britse arts Alexander Fleming. Rond 1950 kon het op grote schaal ingezet worden. Thans kennen we diverse bacteriën die antibioticaresistent geworden zijn, onder meer door het te veelvuldige gebruik van antibiotica in de intensieve veehouderij, maar ook door het te vaak en te kort gebruiken van het middel, zodat niet alle bacteriën gedood zijn en enkele met een verworven resistentie overleven.

Mrsa is een gevolg van de intensieve veehouderij. Veel boeren dragen de bacterie bij zich, dikwijls overigens zonder zelf ziek te worden. De kippensector heeft nu de esbl voortgebracht. De laatste jaren neemt tbc weer hand-over-hand toe, nu door te korte kuren of onjuist gekozen middelencombinaties de tuberkelbacil op ruime schaal resistentie heeft weten te ontwikkelen voor antibiotica. Eerder dit jaar werd in drinkwater in New Delhi de extreem resistente NDM-1-bacterie aangetroffen. Recentelijk speelde in Noord-Duitsland de ehec-zaak. En duidelijk is dat we met een verder toenemende bedreiging rekening moeten houden.

De WHO meent dat zeer dringend maatregelen nodig zijn om de verspreiding van resistentie te voorkomen.

Zie ook hier!

Pagina geschreven 23 juni 2011.

- - -