Kosten gezondheidszorg en gezondheid schadend gedrag

Het staat goed verzekerde mensen vrij de eigen gezondheid willens en wetens te schaden en daarmee de gemeenschap op kosten te jagen. Volgens insiders is het geen optie om op deze wijze veroorzaakte kosten op de patiënten te verhalen. Alhoewel ... Burgemeester Van der Laan van Amsterdam wil onderzoeken of (alleen?) de kosten van ambulancevervoer van de 575 comazuipers in zijn gemeente op 30 april jl. op de betrokkenen kan worden verhaald. Hij heeft het daarbij niet over de ziekenhuiskosten, de ziektedagen en de eventueel noodzakelijke vervolgbehandelingen. Eigenlijk weet hij zelfs al dat zijn ideeën in verband met terugvordering van de kosten van alcoholmisbruik geen kans slagen hebben en wil hij slecht een signaal afgeven. Mensen aanpakken om hun gedrag is immers volstrekt on-Nederlands, behalve misschien waar het gaat om overschrijdingen van snelheidslimieten. Deze cultuur zal ons in rap tempo steeds meer geld gaan kosten.

Pagina geschreven 6 juli 2011.

- - -