Polyneuropathie

Neuropathie is een stoornis in de zenuwen (de bedrading) van meestal benen en/of armen, veelal beginnend in de tenen en voeten. Bij poyneuropathie treedt de stoornis op meerdere plaatsen in het lichaam op. Gevoel en/of spieren functioneren dan gestoord, afhankelijk van of de sensorische danwel de motorische zenuwen zijn aangedaan. Bij sensorische polyneuropathie kan er een doof gevoel zijn, 'kussentjesgevoel' onder de voeten, prikkelingen of tintelingen, pijn en/of evenwichtsproblemen (struikelen). Bij motorische polyneuropathie zien we kramp en langzaamaan zwakte (myasthenie) en daardoor dunner wordende spieren (spieratrofie).

Polyneuropathie komt secundair voor bij suikerziekte en ziekten van de schildklier en van de nieren. Het kan ook ontstaan door tekorten, meest aan vitamines (tekort aan vitamine B bij alcoholmisbruik). Verder door overmatig alcoholgebruik gevolgd door levercirrose. Ook bij bepaalde medicatie (sommige kankermedicijnen) of door een afwijking in het erfelijk materiaal (in dat geval komt de kwaal meest bij meer mensen in de familie voor). Ook aids, lepra en Lyme kunnen tot polyneuropathie leiden, alsmede sommige auto-immuunziekten.

Behandeling van polyneuropathie is vaak complex en zal zich veelal richten op de mogelijke oorzaken van de kwaal. Medicamenteus kan gedacht worden aan middelen die de werking van het immuunsysteem versterken en aan corticosteroïden (ontstekingsremmers).

Pagina geschreven 20 augustus 2011.

- - -