Tanderosie en zuur

Bij tanderosie lost het tandglazuur op, veelal door inwerking van zuur. (Dit begint al bij een pH onder de 5,5: demineralisatie.) Als het niet wordt bestreden, kan ook het blootliggende tandbeen oplossen. Wanneer tandglazuur oplost, hebben bacteriën vrij spel en is cariës onontkoombaar. De voortanden vertonen dan slijtplekken, worden korter, dunner en doorschijnender. De tanden kunnen door het doorschijnende tandbeen geler worden. Deze schades zijn niet meer te herstellen. Schone tandoppervlakken zijn het gevoeligst voor erosie.

De zuren zijn meestal afkomstig uit de voeding. Hoe vaker en hoe langer er zure voeding in de mond terechtkomt, hoe groter de kans op tanderosie. Voorbeelden van zure voeding zijn frisdranken (ook light-frisdranken, toegevoegde suikers of zoetstoffen maskeren het fosfor-, citroen- of appelzuur dat de frisdrank fris maakt) en fruit of vruchtensappen. Beperk daarom het eten van fruit met zuren tot tweemaal per dag. Het regelmatig drinken van frisdrank en het dikwijls nemen van kleine slokjes frisdrank zijn af te raden. Zuigen op een citroen of sinaasappel is funest voor het tandglazuur. Ook wijn bevat zuren. Neem na gebruik van zure producten een glas water of melk, of een klein stukje kaas (bevordering remineralisatie). Het regelmatig, maar niet te lang (slijtage) kauwen op suikervrije kauwgum heeft een gunstige invloed, doordat het de aanmaak van speeksel bevordert.
Zuren kunnen ook afkomstig zijn uit het lichaam zelf, maagzuur dus. Het kan door middel van oprispingen in de mond komen, waardoor erosie kan optreden. Mensen met anorexia nervosa en boulimia nervosa hebben vaak veel last van tanderosie.
En dan zijn er nog bezigheden die een te hoge zuurgraad in de mond kunnen veroorzaken: werken in een donkere kamer (fotografie), werken in elektrolytische zinkproductie of met enzymen en werk in een verffabriek, zwemmen in gechloreerd water dat onvoldoende is geneutraliseerd en sporten met gebruikmaking van veel sportdrank (sportdranken zijn vaak sterk aangezuurd).

In het kader van tanderosie is tanden poetsen niet onomstreden. Eet of drink één uur voordat u uw tanden gaat poetsen bij voorkeur geen zure producten. Het oppervlak van tanden en kiezen wordt zachter door de inwerking van zuur en als u direct na het eten of drinken van zuur uw tanden poetst, kunt u de glazuurlaag dus extra gemakkelijk wegpoetsen en verergert de tanderosie.

Speeksel heeft mede ten doel te beschermen tegen erosie door neutralisatie van zuren. Wie een droge mond heeft, loopt dus extra risico. Drugs en sommige medicijnen veroorzaken een droge mond, zoals marihuana en XTC, middelen tegen hoge bloeddruk, antipsychotica en antidepressiva, astma-inhaleermiddelen, antiparkinsonmiddelen, maagzuurremmers, aspirine, antibraakmiddelen en middelen bij diarree.

PS 10-8-2017: De Gezondgids van de Consumentenbond onderzocht 25 dranken op tanderosie. Vier sprongen uit omdat ze erg erosief zijn: AH Sinaasappel (vers), Coolbest (Orange), Appelsientje (Goudappeltje) en Red Bull (Energy Drink). Ook Royal Club (Tonic), Coca-Cola, 7Up (Regular), Fanta (Orange) en AA-drink (High Energy) kun je beter mijden.

Zie ook hier.

Pagina geschreven 10 oktober 2011.

- - -