Nogmaals: gsm, umts, hoogspanningslijnen

Straling van radioactiviteit is ioniserende straling. Dat is straling met een hoog energieniveau. Het veroorzaakt schade aan cellen en erfelijk materiaal en ook kanker. Radiogolven van mobiele telefoons en soortgelijke apparaten hebben een laag energieniveau en bestaan uit fotonen, net als licht. Radiogolven, infrarood en microgolven uit de magnetron hebben een lagere energie dan licht. Alleen binnen enkele meters van een gsm- of umts-antenne is er meer energie.

Negatieve gezondheidseffecten van dit soort straling zijn nooit aangetoond, ondanks zeer veel studies. Maar nog steeds lopen er langlopende studies. En bekend is dat veel problemen pas na een langdurige stapeling van oorzakelijke factoren ontstaan. Het te dan ook vroeg om definitief te kunnen zeggen dat er geen schadelijke effecten zijn bij gsm en umts.

Ook kon er geen samenhang bewezen worden tussen borstkanker en de nabijheid van hoogspanningskabels of elektrische dekens. Een Zwitsers onderzoek vond wel verband tussen het ontwikkelen van Alzheimer en de aanwezigheid van hoogspanningskabels. En er zijn aanwijzingen dat een hoogspanningslijn in de buurt de kans op kinderleukemie vergroot.

Heel wat stelliger dan de wetenschappers zijn veel individuele bloggers die menen overgevoelig te zijn voor de straling en klagen over duizeligheid, chronische vermoeidheid e.a. Uit betrouwbare bron bij het 'Agentschap Telecom' vernam ik dat een bekend fenomeen is dat deze klachten optreden na plaatsing van zenders en voordat deze zijn ingeschakeld.

Zie ook hier.

Pagina geschreven 11 oktober 2011.

- - -