Per 2012 tandartskosten vrij

Vanaf 1 januari mogen Nederlandse tandartsen zelf hun tarieven bepalen. De Tweede Kamer heeft dat dit jaar goedgekeurd voor een periode van voorlopig drie jaar. De overheid hoopt op meer concurrentie, de patiënten vrezen hogere tarieven. Met name Groningen en Friesland, waar een tekort aan tandartsen is, lopen het risico van hogere prijzen.

Patiënten zullen niet gemakkelijk overstappen als ze hun tandarts vertrouwen. De overheid lijkt echter te denken dat een tandarts net zoiets is als een supermarkt: je kiest een andere als die voordeliger is. Op www.krt.nu is dan ook uit te vinden of een tandarts in het zogenoemde kwaliteitsregister staat. De deelname aan het register is voor tandartsen vrijwillig en als ze aan vijf kwaliteitsnormpjes voldoen, kunnen ze geregistreerd worden. Ze moeten dan dus BIG-geregistreerd zijn, aan de gedragsregels en praktijkrichtlijnen (zo te zien nog in ontwikkeling) voor tandartsen voldoen, 240 uur in vijf jaar (één uur per week) besteden aan het bestuderen van vakliteratuur, evenzo een half uurtje per week vakinhoudelijk overleg hebben met collega's en een geldige klachtenregeling hebben. Zo te zien geldt een registratie maar liefst meteen voor vijf jaar. Als ik het zo bekijk, lijkt dit me een bureaucratische en weinig toetsbare registratie, waarvan ik de waarde dan ook in twijfel trek.

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) verzamelt meningen over tandartsenpraktijken aan de hand van een vragenlijst, zie hier. Het is misschien gek, maar ik heb in onze geldgestuurde maatschappij weinig vertrouwen in dit soort initiatieven. Ik denk dat dat vooral komt doordat er meer organisaties dan me lief is zich menen bezig te moeten houden met de kwaliteit van de tandzorg. Want op internet is nog veel meer dan het hierboven aangehaalde te vinden. Laat nu juist die veelheid van kwaliteitswaarborgen bij mij de twijfel doen toeslaan.

Pagina geschreven 23 oktober 2011.

- - -