Moderne kinderdiagnoses kort samengevat

Minstens de helft van de kinderen heeft tegenwoordig afwijkingen en de vraag is of die groep degenen zijn die niet normaal zijn.

Samenvattend:
ADHD: Concentratieproblemen en beweeglijkheid, moeilijk plannen en doen vóór denken.
ADD: Als ADHD, maar zonder impulsiviteit en beweeglijkheid, eerder stil en passief.
PDD-NOS of pervasieve ontwikkelingsstoornis: licht autistisch en een slechte sociale intuïtie.
Asperger: Vaak relatief hoog intelligent, moeite in de sociale omgang en met emoties.
Dyslexie: Problemen met lezen en spellen, verhaspeling van de lettervolgorde.
Dyscalculie: Moeite zich de basisrekenvaardigheden eigen te maken.
DCD of dyspraxie: Verstoring van de motoriek en de coördinatie van bewegingen.
NLD: Gestoord non-verbaal leervermogen, gehoorde informatie gaat voor dat wat gezien of gevoeld wordt, problemen met ruimtelijk inzicht, oorzaak-gevolg-relaties en werktempo.

Pagina geschreven 10 november 2011.

- - -