Foetaal alcoholsyndroom

Het foetaal alcoholsyndroom (FAS, foetale alcohol-spectrumstoornis, FASD, alcohol-related neurodevelopmental disorder, ARND, alcohol-related birth defects, ARBD) is een aangeboren aandoening veroorzaakt door alcoholgebruik van de moeder tijdens de (vroege) zwangerschap. We zien beschadiging of letsel aan het centrale zenuwstelsel, slechte spiercoördinatie, slechte zuigreflex, overgevoeligheid voor prikkels, niet goed functionerende of beschadigde nieren, hart en/of darmen en forse hyperactiviteit. Ook het beendergestel en het gehoor kunnen blijken geleden te hebben. Uiterlijk is er sprake van een relatief klein hoofdje, ondergewicht, een platte, korte wipneus, smalle bovenlip, kleine opening van de oogleden en een terugwijkende onderkaak. Vaak komen slechts een paar van de genoemde kenmerken voor. Er zal dikwijls sprake blijken te zijn van een verstandelijke handicap.

FAS-kinderen zijn veelal impulsief en ongeremd. Ze hebben concentratieproblemen en een slecht geheugen. Bovendien zijn ze vaak naïef en sterk beïnvloedbaar en hebben ze te weinig inzicht in de gevolgen van hun handelen. Soms ontbreekt de gewetensfunctie en zijn ze gevoelig voor verslaving, criminaliteit en de ontwikkeling van ernstige persoonlijkheidsstoornissen.

Pagina geschreven 16 december 2011.

- - -