Hartklachten anders bij vrouwen

Vrouwen hebben naast de bekende ook meer specifieke risicofactoren die samenhangen met zwangerschap en overgang, zo meldt vrouwencardioloog Janneke Wittekoek. Hun klachten zijn meestal ook vager. Bij de meeste vrouwen lijken de eerste tekenen van een hartinfarct op een stevige griep: moeheid, benauwdheid, misselijkheid en pijn in de rug. (Bij mannen: druk op de borst en uitstraling naar de armen.) En omdat de eerste klachten vaak in de overgang optreden, denken artsen gemakkelijk dat ze daarmee samenhangen. Hartklachten treden bij vrouwen gemiddeld zo'n acht jaar later op dan bij mannen, ook omdat ze lang beschermd worden door hun hormonen die het cholesterol en de bloeddruk reguleren. Als de oestrogenen in de overgang wegvallen, stijgt het risico. Bij vrouwen met een hartinfarct blijkt de hulpverlening gemiddeld 17 minuten later op gang te komen dan bij mannen.

Hart- en vaatziekten zijn de grootste doodsoorzaak bij vrouwen. In de eerste week na een infarct is de sterfte tweemaal zo hoog als bij mannen. Vrouwen die tijdens de zwangerschap een te hoge bloeddruk hebben, hebben later een vijfmaal grotere kans op hartklachten. Vrouwen met hartproblemen zijn meer dan mannen geneigd de klachten niet echt serieus te nemen.

Pagina geschreven 19 deceber 2011, laatst aangevuld 12-8-2013.

- - -