Nog altijd veel slachtoffers door medische missers

Daar heb je ze weer in de krant: de cijfers over fouten van artsen en verpleegkundigen. Het gaat om medicatiefouten, onnodige infecties en het verkeerd bedienen van apparatuur. Volgens anesthesioloog en bijzonder hoogleraar 'Veiligheid in de zorg' Jan Klein (Erasmus Universiteit) overlijden in ons land bijna 2.000 patiënten per jaar door zulke fouten en lopen er dertigduizend blijvende lichamelijke schade op. Het gaat dan om cijfers uit 2004 en 2008. Ter vergelijking: in het verkeer kwamen in ons land vorig jaar 640 mensen om het leven.

Managers van ziekenhuizen hebben geen belang bij het veiliger maken van de zorgprocessen, omdat de doden en gekwetsten de ziekenhuizen geen geld kosten. Voor de kosten draait de zorgverzekeraar op en, als het tot een klacht komt, de schadeverzekeraar van het ziekenhuis. De slachtoffers zijn kortom mede het gevolg van een ernstige systeemfout, waarin het systeem niet eens financieel geprikkeld wordt tot veiliger processen.

Pagina geschreven 7 februari 2012.

- - -