Vrije tandartstarieven en de gevolgen voor de patiënt

Tandartsen bepalen per 1 januari jl. zelf hun tarieven. Dat leidt vooralsnog voor mij als patiënt tot veel onduidelijkheden en wellicht tot aanzienlijk hogere kosten. Ik ben niet blij met deze ontwikkeling.

Mijn tandarts stelt een behandeling voor en geeft een begroting daaromtrent mee. Daarop staan een post met een tandartsbehandelcode en een post voor materiaal/techniekkosten. Samen gaat het om enkele honderden euro's.

Mijn tandarts had totnutoe een contract met mijn zorgverzekeraar IZZ, waar ik het meest uitgebreide aanvullende pakket heb en waar ik gewend was vrijwel alle kosten geheel vergoed te krijgen. De rekening ging van de tandarts rechtstreeks naar de verzekeraar en ik kreeg hem zelfs niet te zien. Gezien de toestanden rondom tandartsen en de vrije tarieven van dit moment, besluit ik eerst eens met mijn verzekeraar te bellen om na te gaan hoe het dit jaar zal gaan met de vergoeding van de rekeningen. Dan blijkt dat mijn tandarts dit jaar geen contract meer heeft met mijn verzekeraar. Sterker nog: geen enkele van de twaalf tandartsen en groepspraktijken in mijn woonplaats heeft dit jaar een contract. De dichtstbijzijnde tandarts die wel een contract heeft, zit vijftien kilometer verderop en er zit er ook nog één op 25 kilometer. Op tussen de 25 en 50 kilometer afstand zijn er 15 praktijken die een contract met mijn verzekeraar hebben. De woordvoerster van mijn verzekering kan niets zeggen over of er nog contracten zullen komen, maar vermoed dat veel tandartsen uiteindelijk geen contract meer zullen willen.

Wat betekent dit voor de vergoeding van mijn rekening straks? De woordvoerster van IZZ kijkt met mij de code na van de behandeling die ik zou moeten krijgen. De prijs daarvan bij gecontracteerde tandartsen als basis nemend, ligt de prijs bij mijn tandarts 73 procent hoger. Het is echter nog niet bekend wat de verzekeraar zal gaan doen. Het zou nog kunnen dat ze toch de hele rekening gaan vergoeden, maar waarschijnlijker is volgens degene die ik bij mijn verzekeraar spreek, dat de vergoeding beperkt blijft tot het tarief van gecontracteerde tandartsen. Ook de techniekkosten zouden daarmee buiten de vergoeding kunnen komen. Ik begrijp dat men nog wel een paar maanden inventarisatie nodig denkt te hebben, voordat één en ander zal zijn uitgekristalliseerd en ik, als klant, word geacht intussen mijn eigen keuzes te maken.

Pagina geschreven 20 februari 2012.

- - -