Dotterbehandeling bij MS helpt niet blijvend

De onder ms-patiënten populaire dotterbehandeling van de halsaderen blijkt bij velen tijdelijk een (placebo?)effect te hebben, maar biedt in feite valse hoop. In Nederland is de behandeling nooit door ziektekostenverzekeraars vergoed, maar velen hebben zich in het buitenland laten behandelen, vaak met een tijdelijk positief resultaat.

De behandeling komt van de Italiaanse vaatchirurg Paolo Zamboni. Hij meent dat het bloed bij ms-patiënten vanuit het hoofd niet voldoende vlot terugstroomt naar het hart, waardoor schadelijke ijzerafzettingen in de hersenen zouden ontstaan. Hij noemt het vaatprobleem van de halsaders CCSVI (chronische cerebrospinale veneuze insufficiëntie).

Alle wetenschappelijke onderzoeken naar de dottermethode hebben tot nu toe tot teleurstellende resultaten geleid. Vernauwingen in de halsvaten blijken zich ook tijdelijk te kunnen voordoen en kunnen vanzelf weer verdwijnen. Kennelijk zijn de halsaderen door de tijd zeer dynamisch. Ook gezonde mensen kunnen af en toe vernauwde vaten hebben, terwijl bij ms-patiënten slechts negen procent vernauwingen heeft. Vermoed wordt dan ook dat de vernauwingen eerder symptoom van ms dan oorzaak daarvan zijn.

PS 9-10-2013: Canadese onderzoekers rekenen in The Lancet inmiddels definitief af met de effectiviteit van de omstreden dottertherapie. Door katheteronderzoek met contrastvloeistof van de aderen is duidelijk geworden dat bij ms-patiënten niet meer dan normaal vernauwingen (van de halsaders) voorkomen. Als de theorie achter de dotterbehandeling (CCSVI) zou kloppen, zou de helft van de bevolking ms moeten hebben.

Pagina geschreven 10 maart 2012, laatst aangevuld 9-10-2013.

- - -