Overheid in verleden laks i.v.m. asbestrisico

Deze week promoveerde letselschadeadvocaat Bob Ruers, expert op het gebied van asbest en lid van de Eerste Kamer (SP), op een proefschrift waarin hij de regering verwijt dat hier pas in 1993 een totaal verbod op asbest werd doorgevoerd. Al in maart 1966 schreef de arboarts J.E. Vogelenzang een brief aan het Ministerie van Sociale Zaken, waarin hij 53 gevallen van asbestkanker (mesothelioom) in Rotterdamse ziekenhuizen opsomde, die allen overleden. Hij adviseerde bedrijfsartsen om maskers uit te delen in ruimtes waar asbest werd gespoten. Het Ministerie raadde hij aan om het verspuiten van asbest te verbieden. De overheid heeft deze brief kennelijk terzijde gelegd, althans niemand heeft er iets mee gedaan. Ruers verwijt de overheid 25 jaar te lang te hebben gewacht met serieuze maatregelen. Volgens zijn berekening zijn er inmiddels 10.000 mensen aan de ziekte overleden en zullen er nog evenveel volgen. Iedere patiënt die nu nog aan asbestkanker sterft, had bij een adequaat handelende overheid niet ziek hoeven worden, volgens Ruers.

Pagina geschreven 17 maart 2012.

- - -