Carpaal- en cubitaaltunnelsyndroom

Pijnlijk tintelende vingers kan het gevolg zijn van een beknelling van een zenuw.

Het carpaaltunnelsyndroom geeft tintelingen in duim, wijsvinger, middelvinger en een stukje ringvinger: de middelste zenuw in de pols is bekneld. De aandoening komt vooral voor op leeftijden tussen 40 en 60 jaar, bij vrouwen, bij mensen met reumatoïde artritis en bij mensen met overgewicht.

Het cubitaaltunnelsyndroom geeft pijn aan de pinkzijde van de hand: de pink en een deel van de ringvinger. De binnenste armzenuw is bekneld ter hoogte van de elleboog.

Er zijn diverse behandelingen, oefeningen en eventueel operatie mogelijk.

Pagina geschreven 18 maart 2012.

- - -