Elefantiasis of olifantsziekte

Elefantiasis (olifantsziekte, knobbelmelaatsheid) is zwelling van een of meerdere lichaamsdelen, vaak de benen en de voeten, met vergroving van de huidstructuur. Er kan sprake zijn van enorme volumetoename. De huid wordt harder en dikker met op de voeten vaak wratachtige knobbels. De dikke, ruwe en vaak grijsachtige huid met de grote knobbels wordt wel vergeleken met olifantspoten. Aan de basis van de ziekte ligt (lang bestaand, ernstig) lymfoedeem t.g.v. lymfstuwing, ontstaan bijvoorbeeld doordat bepaalde mineralen uit de bodem door de huid van de voeten het lichaam binnendrongen en het lymfesysteem beschadigden. Het wassen van de voeten en het dragen van schoenen kan de ziekte in dat geval voorkomen.

Het betreft een meest tropische ziekte. Echter, bij ons zien we de ziekte soms ook na het herhaald krijgen van erysipelas (wondroos).

Pagina geschreven 20 maart 2012.

- - -