Myodesopsie (mouches volantes, floaters, glasvochttroebeling)

'Vliegende vliegjes', mouches volantes of floaters zijn onregelmatigheden die ronddrijven in de oogbol en zo een schaduw geven op het netvlies. De vliegjes kunnen ook sliertjes zijn of nog andere vormen hebben. Ze plegen te komen met de jaren en er wordt niets aan gedaan. Vooral op dagen met veel licht kunnen ze opvallend aanwezig zijn. Vanaf het vijftigste levensjaar heeft de ooggelei steeds minder stevigheid. Men ziet schaduwen of wolkjes. Over het algemeen is er echter goed langs heen te kijken.

Alleen als er heel plotseling veel vlekjes verschijnen, kan er iets ernstigers aan de hand zijn, een bloeding of een ontsteking. En als je flitsen ziet, als een tl-balk die knippert, is het zaak je snel te laten controleren op netvliesscheuring (retinadefect) en netvliesloslating (ablatio retinae).

Pagina geschreven 1 juni 2012.

- - -