Dieseluitlaatgassen kankerverwekkend

Het agentschap voor kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) classificeerde in 1988 dieseluitlaatgassen als 'waarschijnlijk kankerverwekkend'. Deze week zijn ze ingedeeld bij dezelfde potentieel dodelijk kankerverwekkende categorie als asbest, arsenicum, mosterdgas, tabak en alcohol. De WHO dringt erop aan blootstelling aan dieseluitlaatgassen zoveel als mogelijk te voorkomen en de uitstoot van deze gassen terug te dringen. Ze veroorzaken met name longkanker en mogelijk ook blaaskanker.

Pagina geschreven 16 juni 2012.

- - -