Immunotherapie bij uitgezaaide melanomen

Melanoom is een zeer agressieve vorm van huidkanker. Er zijn met behulp van de experimentele immunotherapie wereldwijd nu een aantal mensen totaal van genezen, ook in Nederland. Hoogleraar John Haanen, hoofd oncologie van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, zag hoe een patiënt, die zonder deze behandeling reddeloos verloren leek, voor 100 procent genas.

Het principe is dat een melanoom wordt weggenomen en dat de daarin aanwezige T-cellen veelvuldig worden gekopieerd. T-cellen zijn de cellen van het eigen immuunsysteem die vechten tegen indringers en zieke cellen. Een infuuszak met al die gekopieerde cellen komt in de patiënt terug en deze cellen doen in sommige gevallen verbluffend goed hun werk.

Van de enkele honderden patiënten die wereldwijd zo zijn behandeld, heeft de helft baat bij de behandeling. Tien tot vijftien procent geneest volledig en bij 30 procent ontstaat een soort gewapende vrede tussen de tumor en het immuunsysteem, waarbij verdere ontwikkeling van de tumor geen kans krijgt.

Zie verder hier.

Pagina geschreven 24 juni 2012.

- -

trefw.: melanoom, huidkanker, immunotherapie, Haanen, Leeuwenhoekziekenhuis, T-cellen