Europa verbiedt indicatievermelding bij homeopathie

De kogel is door de kerk: de Raad van State oordeelt dat van het homeopathische middel rinileen (zogenaamd tegen verstopte neuzen) niet deugdelijk is aangetoond dat het iets doet. Als gevolg daarvan mag op verpakking, etiket en bijsluiter van alle homeopathische zelfzorgmiddelen niet langer worden vermeld voor welke aandoening(en) ze geschikt zouden zijn.

Omdat door de fabrikanten van homeopathie de werkzaamheid van haar middelen niet kon worden aangetoond, werd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) (op last van Europa) de handelsvergunning voor alle homeopathische zelfzorgmiddelen ingetrokken. In verband met de enorme implicaties van dit besluit (in Nederland worden 4,5 miljoen keer per jaar homeopathische middelen verkocht) werd om te beginnen van één middel, rinileen, de intrekking daadwerkelijk doorgezet. Fabrikant VSM spande daarop (opnieuw) een proces aan en is nu dus door de Raad van State in het ongelijk gesteld.

Geneesmiddelen mogen worden toegelaten als de farmaceut de werking en de veiligheid kan aantonen. Bij homeopathie kan dat voor wat betreft de veiligheid wel, voor wat betreft de werkzaamheid niet. Alleen homeopathische middelen mogen worden geregistreerd zonder dat de werking is aangetoond. Maar medische claims voor alle 243 zelfzorgmiddelen zijn voortaan dus verboden. Binnenkort zal bij aankoop van een homeopathisch middel niet meer kunnen worden afgelezen waarvoor het dient. Kopers zullen zich vooraf, via andere (illegale?) bronnen, op de hoogte moeten stellen.

Pagina geschreven 4 juli 2012.

- - -