In 2011 weer meer ADHD

Vorig jaar kreeg 14 procent meer mensen medicijnen tegen ADHD, waarmee het totaal op 200.000 patiënten kwam. De stijging bij volwassenen bedroeg zelfs 19 procent. Sedert 2005 is het totaal aantal slikkers in Nederland verdrievoudigd. Het meest gebruikte middel, methylfenidaat (Ritalin, Concerta) kan leiden tot psychose en depressie en in feite is nog te weinig bekend over wat het gebruik doet met de hersenontwikkeling van kinderen.

Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten (Volksgezondheid) vindt dat het middel te veel aan kinderen wordt voorgeschreven. Lode Wigersma, directeur beleid van de artsenorganisatie KNMG, constateert dat psychiaters die voorstander zijn van medicijngebruik (te) veel connecties hebben met de farmaceutische industrie.

Pagina geschreven 7 augustus 2012.

- - -