Kwaliteitsverbetering zorg kostenverlagend?

Eerder deze maand was Ab Klink (oud-minister van Volksgezondheid) weer in het nieuws. Als er niet meer ondoelmatig behandeld zou worden, zou de gezondheidszorg tot acht miljard euro per jaar kunnen besparen. Want de zorgdrang van artsen en specialisten werkt verspilling in de hand. Kwaliteitsverbetering zou volgens professionals helpen complicaties te vermijden, fouten te voorkomen, therapietrouw te bevorderen en last but not least met de patiënten samen serieuzer te overwegen of eventuele behandeling nog wel zinvol is. Ook zouden behandelingen waarvan de effecten niet hard gemaakt kunnen worden, achterwege moeten blijven.

Klink meent dat er door onze eurocratie, het geld is namelijk bepalend, productiedruk ontstaat, waardoor er alsmaar minder aandacht en tijd voor de patiënten is en er weliswaar steeds meer behandelingen worden gedaan waarvan tegelijkertijd de kwaliteit verslechtert. Minder kan dus (veel) beter zijn!

Mijns inziens is niet alleen in de zorg het geld onze god geworden. Voor velen wordt werkelijk alles er door bepaald. We hebben het dan ook niet over gedrag, maar over mentaliteit, oftewel geestelijke gesteldheid. Verandering daarin verloopt doorgaans sluipend en bij die mentaliteit horende keuzes kunnen dan ook niet zo maar door ingrijpen van hogerhand worden bijgestuurd.

Pagina geschreven 18 augustus 2012.

- - -