Ouderen en zorgkosten

Ik kreeg een podiumartikeltje toegemaild uit 'Trouw', waarin Leona Aarsen schrijft onder de titel 'Pak zorgkosten eerst aan, dan pas de ouderen'. Hieronder geef ik een samenvatting:

Hoogleraar Bovenberg pleit voor zorgpensioenen om de zorg betaalbaar te houden. Ouderen zouden zo nodig hun huis moeten verkopen aan woningcorporaties en het vervolgens terughuren om geld vrij te maken voor de noodzakelijke zorg.

Volgens het CBS bedroegen de uitgaven aan zorg in 2011 90 miljard euro, 90 procent meer dan in 2000. Allerlei publicaties willen doen geloven dat de toenemende zorgkosten zijn toe te schrijven aan de vergrijzing, maar dit geldt slechts voor 15 procent van de toename. Prijsstijgingen zijn goed voor 35 procent en de helft komt van het toegenomen aantal behandelingen, behandelmogelijkheden en indicaties daartoe.

Leona noemt twee persoonlijke ervaringen. Ze had zelf een drietal gesprekken met een psycholoog in de tweedelijns GGZ. Er werd gefactureerd voor 1475 minuten oftewel 24,6 uur. Daarvan was drie uur besteed aan de gesprekken zelf. De rest zou toe te schrijven moeten zijn aan indirecte tijd, verbonden aan de drie gesprekken.

Daarna had ze zes gesprekken van maximaal 45 minuten met een zelfstandig gevestigd psychotherapeute, die 1950 euro in rekening bracht, 433 euro per gesprek dus. De overheid heeft deze wijze van factureren middels DBC's (Diagnose Behandel(ing) Combinaties) erdoor gedrukt, waardoor er een vaste prijs geldt voor elke DBC.

Aarsen pleit voor onderzoek naar de samenhang tussen directe en indirecte tijd in de zorg. Afspraken over hoeveel procent die indirecte zorg uit mag maken van de directe zorg zouden in haar visie al een slok op een borrel moeten schelen.

Pagina geschreven 31-8-2012.

- - -