Bestraling als analgeticum bij in het bot uitgezaaide kanker

Een vaak nog effectieve pijnbestrijder bij in het bot gemetastaseerde kanker is de eenmalige radiotherapie of bestraling. Eerst kan de pijn daarna nog wat toenemen, maar na dagen treedt veelal een verminderde pijnbeleving op die vrij lang kan aanhouden. Soms is later opnieuw een eenmalige bestraling geïndiceerd. Het is zaak deze behandeling vrij vroeg in te zetten.

Soms wordt een infuus of een injectie met radioactief materiaal gegeven (strontium-89, rhenium-186 of samarium-153). Het materiaal zal zich ophopen in de uitzaaiingen. Het ruggenmerg kan echter beschadigd raken. Als geen bloedcellen meer worden aangemaakt, raakt men aangewezen op bloedtransfusies.

- -

Pagina geschreven 4-9-2012.