Hantavirussen

Hantavirussen worden overgebracht door verschillende soorten knaagdieren. Van de 20 verschillende soorten hantavirus zijn er elf voor de mens ziekmakend. Het hantavirus werd bekend tijdens de Koreaanse Oorlog van 1951 tot 1953. Van de troepen van de Verenigde Naties werden toen 3000 mensen ziek, van wie 10 procent stierf. Veelal vindt de virusoverdracht plaats door het inademen van in de lucht zwevende virusdeeltjes, afkomstig van urine, speeksel en uitwerpselen van knaagdieren, vooral muizen. Dit vindt met name plaats in gesloten ruimtes, zoals huizen (tenten). Overdracht van mens op mens vindt waarschijnlijk niet of nauwelijks plaats. De incubatietijd ligt tussen één en zes weken. Niet iedere besmetting leidt tot het optreden van ziekteverschijnselen. Soms wordt een seizoensgebonden voorkomen van de ziekte gezien.

De problemen beginnen doorgaans met griepachtige klachten.
Er zijn vervolgens twee belangrijke beelden:
1. Het hantavirus cardiopulmonaal (hart en longen betreffende) syndroom kenmerkt zich door een hoge hartslag en snelle ademhaling bij een ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) longbeeld. Er is een heftige ontstekingsreactie in de longen, waardoor hypoxemie (tekort aan zuurstof in het bloed) ontstaat. Deze vorm heeft een hoge sterfte (mortaliteit).
2. De hemorragische (bloedingsneiging) koorts met renaal (de nieren betreffend) syndroom kenmerkt zich door koorts, bloedingsneiging, lage bloeddruk en nierinsufficiëntie. Het ziektebeloop kan van mild tot snel dodelijk zijn.

Patiënten met een bovenbeschreven beeld horen thuis op een IC-afdeling.

Pagina geschreven 14 augustus 2012.

- - -