Ziekteverzuim 2015 (9-12-2015)

Het CBS meldt dat het ziekteverzuim in 2015 3,7 procent bedroeg (tegen 5,5 procent in 2000). De horeca scoort het best: 2 procent. Het onderwijs kent het hoogste ziekteverzuim: 5 procent.

Crisis en ziekteverzuim (15-4-2014)

In 2013 was het ziekteverzuim in Nederland 3,9 procent, het laagste percentage dat hier sinds 1996 tot nu toe is gemeten. Naarmate bedrijven meer werknemers hebben, was het ziekteverzuim hoger. Bij bedrijven met minder dan tien werknemers bedroeg het 1,6 procent. Bij bedrijven met tien tot 100 werknemers was het 3,4 procent en bij de echt grote bedrijven was het 4,7 procent. Het ziekteverzuim was in de horeca met 2,2 procent het laagst. Ook landbouw en financiële dienstverlening kenden een laag ziekteverzuimpercentage, terwijl onderwijs, openbaar bestuur, de zorg en ook water- en afvalbedrijven juist hoog scoorden.

Sociale zekerheid en dalend ziekteverzuim (18-9-2012)

Nederland is geen kampioen ziekteverzuim meer, al zitten we nog wel boven de middenmoot. In de EU stijgt het ziekteverzuim, maar in Nederland daalt die, zo blijkt uit een rapport van het SCP samen met CBS en UWV. In Nederland meldt zich nog 49 procent van de werkenden minstens eenmaal per jaar ziek, in de EU als geheel 37 procent. Het totaal aantal verzuimdagen op het aantal te werken dagen daalt in Nederland echter. In 1990 was dat nog 7 procent, sedert enkele jaren schommelt het tussen de 4 en 4,5 procent.

Finland heeft nu het hoogste ziekteverzuim, gevolgd door Denemarken en Duitsland. Nederland staat op een nog altijd hoge zesde plaats, maar heeft als eerste een dalend ziekteverzuim. De Zuid-Europese landen Griekenland, Portugal en Spanje doen het qua ziekteverzuim het best. Ongeveer 25 procent meldt zich daar per jaar minstens eenmaal ziek.

Vrouwen melden zich vaker ziek dan mannen, werknemers met vaste contracten vaker dan met tijdelijke contracten en zelfstandigen nog minder. Vijftig-plussers melden zich iets minder vaak ziek dan vijftig-minners.

Pagina geschreven 18-9-2012, 15-4-2014 en 9-12-2015.

- - -