Steeds meer hepatitis E

In vroeger tijd werden Nederlanders in bijvoorbeeld India of Bangladesh besmet met het hepatitis E-virus (HEV). De laatste jaren worden steeds meer mensen ziek die helemaal niet hebben gereisd. Zij blijken virustype 3 bij zich te dragen, terwijl de types 1 en 2 door reizigers worden meegebracht. Een onderzoek bij bloeddonoren leerde dat 27 procent van hen antistoffen heeft, dus het virus ooit heeft opgelopen. Het komt erop neer dat jaarlijks drie procent van de Nederlanders besmet wordt.

De meeste mensen worden niet ziek. Het immuunsysteem stelt zich met succes teweer. Wie wel ziek wordt, kan een aantal weken alleen last van vermoeidheid hebben, maar kan ook ernstige leverproblemen krijgen. Mensen met een verzwakt immuunsysteem (chemokuur, afweerremmende medicatie) lopen zeker risico.

Virustype 3 komt hier massaal voor bij varkens, die er zelf niet ziek van worden. Bij onderzoek een paar jaar geleden werd in de mest van meer dan de helft van de bedrijven het virus aangetroffen. Als wij het virus van varkens kunnen krijgen, is het oppassen geblazen met bijvoorbeeld niet verhitte droge worst, maar kunnen mestresten ook met de beregening over de groentes op de akkers zijn gesproeid. Echter, het percentage mensen dat een infectie heeft gehad, is gelijkmatig over heel Nederland verdeeld en dus niet hoger in gebieden waar veel varkensbedrijven staan. En nog iets is bijzonder, meldt Hans Zaaijer, hoogleraar bloedoverdraagbare infecties bij het AMC. Het percentage mensen dat een infectie heeft doorgemaakt is steeds de leeftijd min 20: een zestigjarige heeft 40 procent kans de afweerstoffen in het bloed te hebben, een dertigjarige 10 procent. Duidelijk dat veel nog onduidelijk is.

Pagina geschreven 26-9-2012.

- - -