Auto-immuungastritis en ziekte van Addison-Biermer

Bij de ziekte van Addison-Biermer (pernicieuze anemie) is er een vitamine B12-tekort dat kan ontstaan als gevolg van een auto-immuungastritis (type-A-gastritis, chronische maagslijmvliesontsteking), waarbij het maagslijmvlies blijvend beschadigd kan raken en waardoor het zenuwstelsel geleidelijk aangetast kan worden. Bij auto-immuungastritis valt het eigen afweersysteem de cellen in de maag als het ware aan. Er ontbreekt een bouwsteen, namelijk vitamine B12, voor de hemoglobine. De ziekte blijkt soms ook familiair bepaald te zijn. De naam pernicieuze anemie kan tot verwarring leiden, omdat er niet altijd sprake is van bloedarmoede. Ook de ziekte van Crohn leidt gemakkelijk tot een vitamine B12-tekort.

Bij de ziekte van Addison-Biermer is er dus sprake van een vitamine B12-tekort door een opnameprobleem van het lichaam. Dit kan worden behandeld met vitamine B12-injecties of tabletten. De klachten beginnen vaag en zijn divers en variabel en nemen geleidelijk toe. Een pijnlijke tong wordt nogal eens genoemd, of concentratie- of spraakproblemen, uitputting, hartkloppingen, tintelingen, duizeligheid, misselijkheid, het gevoel op vilt te lopen en nog veel meer. Deze klachten worden in verband gebracht met het vitamine B12-tekort.

Pagina geschreven 27-9-2012.

- - -