Heftige menstruaties soms door ziekte

Volgens promotieonderzoek van Marieke Knol aan het UMCG heeft een op drie vrouwen met heftige menstruaties onderliggend een stollingsziekte, die behandelbaar is. Het gaat om de meest voorkomende erfelijke stollingsafwijking, de ziekte van Von Willebrand (vWD, Von Willebrand Disease).

Door een tekort aan het stollingseiwit Von Willebrand factor (vWF), stolt het bloed moeilijker en zullen bloedingen langer aanhouden. Velen ondervinden daar weinig hinder van, maar bij letsel of chirurgische ingrepen is extra attentie vereist. Er zijn drie types vWD:
- Type 1 vWD komt het meest voor: 75 procent van de gevallen. Er is een lager dan normale vWF stollingsfactor. Het is een autosomaal dominante afwijking.
- Bij Type 2 vWD is er een verminderde werkzaamheid van de vWF doordat het vWF-eiwit niet goed werkt. Dit is eveneens een autosomaal dominante afwijking.
- Type 3 vWD is de meest ernstige maar tegelijk ook ook zeer zeldzame vorm. Deze patiënten hebben geen vWF in het bloed. Dit is een autosomaal recessieve afwijking.

De patiënten die hinder ervaren van vWD geven bloedingsproblemen aan, zoals terugkerende, langer durende neusbloedingen, heftige menstruatie en het snel ontwikkelen van blauwe plekken.

Mensen met een milde vorm van vWD hebben vaak dus geen behandeling nodig, behalve bij chirurgische of tandheelkundige ingrepen. vWD kan o.a. worden behandeld met het synthetisch stollingsfactorconcentraat desmopressine of met vWF/Factor-VIII-concentraten die worden bereid uit het plasma van bloeddonoren. Behandeling van ernstige vWD vindt plaats in de hemofiliebehandelcentra.

Zie ook hier!

Pagina geschreven 28-9-2012.

- - -