Een gezonde leefstijl jaagt de kosten op

Aliëtte Jonkers in 'Trouw' (3-1-2013): Door gezond gedrag nemen levensverwachting en zorgkosten toe. Ze onderbouwt met diverse publicaties en rapporten, o.a. van het RIVM. Een grootschalig onderzoek laat overigens zien dat een normaal lichaamsgewicht een 50 procent hoger overlijdensrisico geeft dan overgewicht. Zoiets kan ook zomaar uit een onderzoek komen! Volgens het RIVM zouden bij volledige uitbanning van het roken de kosten van aan roken gerelateerde ziekten dalen met 8 procent en de kosten van niet gerelateerde ziekten stijgen met 16 procent, met over de hele linie gezien een netto kostenstijging van 12 procent. Evenzo maakte het RIVM een berekening voor volledige uitbanning van overgewicht: de kosten zouden netto met 4 procent stijgen.

Door gezond gedrag neemt de levensverwachting doorgaans toe, evenals de kosten voor chronische kwalen op hogere leeftijd.

Terug, Home

Pagina geschreven 4 januari 2013.

- - -