Hoe (on)veilig zijn extra antioxidanten?

Professor James Watson, moleculair bioloog (verwierf wereldfaam bij de ontrafeling van dna en kreeg in 1962 de Nobelprijs voor Geneeskunde, deed onderzoek naar kankerbehandelingen) publiceert zijn twijfels betreffende antioxidanten. Hij vraagt zich af of supplementen, die antioxidantenexcessen (je kunt het duizend- of zelfs tienduizendvoudige binnenkrijgen vergeleken bij een gevarieerd dieet) veroorzaken in het lichaam, misschien nuttige mechanismen stilleggen. Buiten het laboratorium is nooit aangetoond dat extra antioxidanten kanker kunnen voorkomen of behandelen. Uit onderzoek bleek wel dat ze kanker doen ontstaan. Bij uitgebreid onderzoek onder 300.000 mensen bleek ook dat zij, die preparaten met antioxidanten gebruikten, iets meer kans hadden vroegtijdig te sterven.

Een functie van vrije radicalen is het elimineren van cellen die schade hebben opgelopen. Chemotherapie heeft dat doel ook. Zijn de radicalen uitgeschakeld door antioxidanten, dan werkt de therapie niet. De preparaten verhinderen dan dus de uitroeiing van kankercellen. Kortom: wie kanker heeft, doet er goed aan geen supplementen met vitamine A, C en/of E te slikken, net zo min als het mineraal selenium.

Pagina geschreven 11-1-2013.

- - -