Hartstilstand bij kwetsbare ouderen

Steeds meer stemmen gaan op om ouderen niet koste wat kost te willen reanimeren. Na realistische informatie wil bijvoorbeeld tweederde van de bewoners van verpleeghuizen niet gereanimeerd worden bij een hartstilstand.

We hebben meer dan 700.000 65-plussers en in 2030 waarschijnlijk een miljoen. Een kwart is kwetsbaar of heeft meerdere aandoeningen. Onderzoek wijst uit dat van de honderd 70-plussers die buiten het ziekenhuis gereanimeerd worden er acht overleven, waarvan vier ernstig geestelijk letsel aan de reanimatie overhouden. In het ziekenhuis is de overlevingskans tweeënhalf maal zo groot en hier heeft 15 procent van de gereanimeerden ernstig geestelijk letsel na de reanimatie.

Veel (nu zo'n 16.000) ouderen kiezen ervoor een niet-reanimatiepenning (van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, de NVVE) te dragen. Verenso (de organisatie van specialisten in de ouderengeneeskunde), het Nederlands Huisartsengenootschap NHG en de beroepsvereniging van verpleegkundigen V&VN vinden dat met kwetsbare ouderen moet worden gesproken over de risico's van reanimatie, zodat ze hun wil kunnen bepalen.

29-7-2015: Onderzoek van AMC Amsterdam leert nu dat ouderen die gereanimeerd worden en dat overleven daar redelijk ongeschonden uit komen. Soms is er lichte neurologische schade. Gekeken is naar reanimaties van bijna 700 mensen tussen 70 en 80 en van 633 80-plussers. Van deze twee groepen overleefden respectievelijk 16 en 8 procent, bijna allemaal zonder veel schade. Het onderzoek stelt beweringen over de risico's van reanimatie in een nieuw daglicht.

Pagina geschreven 9-4-2013, aangevuld 29-7-2015.

- - -