Diane-35-pil

Diane-35 (cyproteron/ethinylestradiol) wordt voorgeschreven bij acne en overbeharing bij jonge vrouwen. Het werkt ook als anticonceptiepil, waarvoor het niet geregistreerd is, en zit in het basispakket. Jonge meiden weten het soms toch voorgeschreven te krijgen als anticonceptie. De wel als zodanig geregistreerde anticonceptiepillen zitten sedert 2011 niet meer in het basispakket.

Diane-35 is in het nieuws vanwege diep-veneuze trombose als risico. Door de gevolgen hiervan (longembolie, herseninfarct) zijn in ons land enkele jonge vrouwen overleden of gehandicapt geraakt. Het risico dit op te lopen wordt door het gebruik van Diane-35 zesmaal zo groot als zonder (90 slachtoffers op 100.000 gebruiksters, waarbij vijf procent van de slachtoffers overlijdt). Elke anticonceptiepil geeft overigens een licht verhoogd risico op trombose. Als een middel langer dan een jaar gebruikt wordt, is dat risico aanzienlijk verminderd.

Pagina geschreven 11-4-2013, laatst aangevuld 24-10-2013.

- - -