Morfinedood is euthanasie en verboden zonder wilsbeschikking

Morfine wordt nog geregeld ingezet als verborgen euthanasiemethode. Volgens de Rotterdamse hoogleraar Agnes van der Heide overlijden in ons land jaarlijks 550 patiënten aan bewust toegediende hoge doseringen morfine. Zo worden in feite euthanasieregels omzeild. In de euthanasiewetgeving, sterk geënt op wilsbeschikking, is het geven van hoge doses morfine om het sterven te vergemakkelijken niet toegestaan. Artsen kiezen dan ook veelal voor palliatieve sedatie, bijvoorbeeld met een slaapmiddel als Midazolam (Dormicum), waarbij het bewustzijn wordt verlaagd om het lijden te verminderen, terwijl in sommige gevallen de morfinedood de voorkeur van betrokkene en familie heeft, terwijl ook de arts zich die wens goed kan inleven.

Pagina geschreven 11-4-2013.

- - -