Lyme Disease, onderzoek RIVM

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gaat onderzoeken of en in hoeverre Lyme voorkomen kan worden als iedere tekenbeet wordt gevolgd door preventief antibioticagebruik. In Amerika, met overigens wezenlijk andere teken, is daarmee succes geboekt. Het RIVM zoekt nu contact met mensen die zeer onlangs door een teek gebeten zijn, zie http://www.tekenradar.nl.

Ruim 20 procent van de Nederlandse teken blijkt besmet met de Borrelia-bacterie en twee tot drie procent van de mensen met een beet wordt ziek. Wie ziek wordt en geen behandeling krijgt, riskeert een infectie aan zenuwstelsel en/of gewrichten, die moeilijk behandelbaar is. In Nederland krijgen 22.000 mensen per jaar de ziekte van Lyme en tien procent van hen herstelt niet volledig (vermoeidheid, concentratieproblemen).

Een teek is een 'spinnetje' zo klein als een speldenknop (1 à 3 mm.), maar volgezogen met bloed kan de doorsnede wel een centimeter worden. De teek hecht vooral aan vanuit hoog gras en struikgewas; dat ze vooral uit bomen omlaagvallen blijkt niet juist. Besmetting kan ook nog lang na de zomermaanden plaatsvinden. Het is belangrijk een teek binnen 20 uur zorgvuldig te verwijderen, zie hier. Een ronde ringvormige vlek rond de tekenbeet (erythema migrans), vaak na ca. een week optredend, wijst op een infectie, maar die vlek treedt niet altijd op. In dit stadium wordt doorgaans behandeld met antibioticum (bijv. doxycycline, tweemaal daags 100 mg. gedurende minimaal 10 dagen). Dit zou in de meeste gevallen afdoende moeten zijn.

(van site RIVM, resp. tekenbeet en erythema migrans:)


tekenbeet

erythema migrans
Pagina geschreven 15-4-2013, laatst bijgewerkt 19-10-2014.

- - -