Resistente ESBL-bacterie rukt op

Inmiddels blijkt dat al tien procent van de Nederlanders ESBL-bacteriën in de darmen heeft. In India en China is in feite het post-antibioticatijdperk al aangebroken, doordat daar nog veel meer mensen besmet zijn. De bacterie zit er in het water van de Ganges, in straatvuil en eigenlijk overal.

ESBL is vervelend als mensen (al dan niet tijdelijk) een zwakkere afweer krijgen. We hebben in ons land nog één antibioticum dat hen dan bij infecties kan helpen.

In Nederland zit esbl in alle kippenvlees in de supermarkt en bij de slager en in 40 procent van het kalfs- en 13 procent van het rundvlees. Aangenomen wordt dat deze percentages snel stijgen. Scharrelvlees en biologisch vlees bevatten de bacterie evenzeer.

Maagzuurremmers doorbreken bij velen al de eerste barrière voor de bacterie, doordat de eerste vijand (het maagzuur) goeddeels is uitgeschakeld. Vegetariër worden zal ook al geen oplossing zijn, omdat ook groentes in toenemende mate besmet zijn. Al met al lijken we hier de situatie van India, waar geen antibioticum meer is waar de bacterie op reageert, binnen te zeilen zonder dat er groot alarm geslagen wordt.

P.S. 8-4-2015: Vandaag promoveert arts-microbioloog Ilse Overdevest aan het VUmc op ESBL. Vijf à tien procent van de Nederlandse bevolking is volgens haar besmet, evenals 80 procent van alle kippenvlees. De bacterie produceert enzymen die antibiotica onwerkzaam maken, waarvan steeds meer mensen slachtoffer worden. Overmatig gebruik uit winstbejag in de veeteelt speelt hierin, zoals bekend, de hoofdrol.

Zie ook hier.

Pagina geschreven 20-8-2013, aangevuld 8-4-2015.

- - -