Grapefruitsap en medicijnen

In grapefruit(sap) zitten stoffen die de afbraak van bepaalde medicatie vertragen, waardoor u te veel van het medicijn in uw bloed kunt krijgen met alle (soms zeer ernstige) nadelige gevolgen en/of bijwerkingen vandien. Andere citrusvruchten, zoals sinaasappelen, veroorzaken dit probleem niet of in elk geval aanzienlijk minder.

Toch is er veel onduidelijkheid, als je over de diverse sites surft. Veel middelen worden ten onrechte bij het probleem betrokken, omdat blijkt dat onderzoek anders uitwijst. In Nederland is vermelding op het etiket, dat de apotheker plakt, verplicht bij middelen die verkeerd met grapefruitsap interacteren: 'Bij dit middel geen grapefruitsap drinken', of 'Pas op met grapefruitsap'. In het laatste geval moet een folder meegeleverd worden.

Op gezondheid.be vind ik (op 14-9-2013) bijvoorbeeld de volgende opsomming van middelen die niet gecombineerd met grapefruit gebruikt zouden moeten worden:
Kankergeneesmiddelen: o.m. dasatinib, erlotinib, everolimus, lapatinib, nilotinib, pazopanib, sunitinib
Middelen tegen infecties: o.m. erythromycine, maraviroc, primaquine, quinine, rilpivirine
Middelen tegen een hoog cholesterol: o.m. atorvastatine, simvastatine
Middelen tegen hart- en vaatziekten: o.m. amiodaron, apixaban, clopidogrel, eplerenon, felodipine, nifedipine, quinidine, rivaroxaban, ticagrelor
Neurologische medicatie: o.m. alfentanil, dextromethorfan, fentanyl, ketamine, pimozide, quetiapine, triazolam
Braakmiddelen: domperidon
Immunosuppressieve medicatie: o.m. cyclosporine, everolimus, tacrolimus
Medicatie tegen urineweginfecties: o.m. darifenacine, fesoterodine, silodosine, tamsulosine.

Op ephor.artsennet.nl vind ik (op 14-9-2013, link okt. 2015 niet meer actief) deze opsomming:
Anti-aritmica: kinidine
Antihistaminica: astemizol, terfenadine
Benzodiazepines: alprazolam, diazepam, midazolam, triazolam
Calciumkanaalblokkers: amlodipine, diltiazem, felodipine, nifedipine, verapamil, lercanidipine, nitrendipine
HIV-medicatie: indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir
Hormonen: estradiol, hydrocortison, progesteron, testosteron
Immuunmodulatoren: cyclosporine, tacrolimus
Macrolide antibiotica: claritromycine en erytromycine
Prokinetica: cisapride
Statines: atorvastatine, simvastatine
Overig: aripiprazol, buspiron, dexamethason, docetaxel, domperidon, fentanyl, haloperidol, irinotecan, propranolol, risperidon, salmeterol, tamoxifen, taxol, vincristine, zolpidem

Elders worden meer en ook andere groepen medicamenten genoemd en worden soms dus ook onjuiste vermeldingen gegeven. In elk geval is het zaak de genoemde etiketvermeldingen op geneesmiddelen niet te negeren.

Pagina geschreven 14-9-2013.

- - -