Verstikking bij kinderen

Van alle sterfgevallen door verstikking door een daar niet horend voorwerp in de keelholte is 65 procent jonger dan 1 jaar en maar liefst 90 procent jonger dan 5 jaar. Bij die kinderen zijn het met name noten en stukken speelgoed die tot verstikking leiden. Bij volwassenen gaat het meestal om een slecht gekauwde vleesbrok, vaak in combinatie met alcohol.

Aan ouders worden geen eisen gesteld wat betreft het volgen van een cursus kinder-ehbo, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de verzorgers die dezelfde kinderen in werktijd van de ouders opvangen.

Probeer zo mogelijk het voorwerp met de hand te verwijderen of door de betrokken volwassene zelf te laten verwijderen. Als dat niet lukt, stoot tussen de schouderbladen, waarbij kleine kinderen voorover op de buik op de onderarm gelegd worden, het hoofd omlaag en ondersteund bij de kaak. Kinderen tot een jaar of 8 worden over de knie gelegd met het hoofd omlaag. Stoot met de handpalm krachtig en zo nodig krachtiger tussen de schouderbladen richting hals. Een volwassene kan voorover op een tafel of bank gelegd worden, het hoofd omlaag.

Als dit niet lukt, volgt de thoraxcompressiemethode, bij zwangere en gezette patiënten zelfs methode van eerste keuze. Het kind tot 1 jaar legt men op de onderarm, ditmaal op de rug, het hoofd omlaag. Druk met de vingertoppen tot vijfmaal krachtig op de borstkas, op dezelfde plek waar hartmassage wordt gegeven. Bij oudere kinderen en volwassenen: sla de armen van achteraf om de borstkas van de betrokkene, de tot vuist gevouwen handen net op het midden van het borstbeen, en trek de borstkas kort en krachtig schuin naar onderen samen. Dan is er nog de handgreep van Heimlich, ook wel buikcompressiemethode genoemd. Deze kan ook bij staande, zittende en liggende patiënten worden gedaan. Benader de patiënt weer van achteren en plaats de tot vuist gevouwen handen op de buik van de patiënt, iets boven de navel. Beweeg beide handen met een ruk schuin omhoog in de richting van het eigen lichaam. Doe dit bij een op de rug liggende patiënt door schrijlings ter hoogte van de dijen op de patiënt te gaan zitten en één handpalm, versterkt door de tweede hand, boven de navel te plaatsen en met een krachtige beweging schuin omhoog te drukken. Men kan in geval van nood Heimlich op zichzelf toepassen door de buik krachtig op een stevig oppervlak te drukken als een stoelleuning of balustrade.

Pagina geschreven 15-10-2013.

- - -