Dystonie en Deep Brain Stimulation

Dystonie is een neurologische aandoening waardoor in bepaalde spiergroepen onwillekeurige contracties (samentrekkingen) ontstaan, waardoor bijvoorbeeld het hoofd een scheve stand aanneemt en/of er onwillekeurige bewegingen optreden. De patiënt lijkt soms spastisch te zijn of een tic te hebben. Volwassenen hebben het het meest aan hun nek of ogen, waardoor ze hun hoofd vreemd scheef bewegen en/of hun ogen steeds dichtknijpen. Kinderen hebben vaak spastische bewegingen in het hele lichaam met verkrampte handen en vingers.

De meeste patiënten zijn volwassen en krijgen de klachten vanaf hun veertigste. Soms blijken ze dan al jaren te hebben rondgelopen met nekpijn of dichtgeknepen ogen. Ze melden dat de klachten toenemen bij activiteit en wijten het aan vermoeidheid. Volwassenen kunnen behandeld worden met botulinetoxine-injecties, verwant aan botox. Ze blijven die injecties nodig houden. Driekwart van de volwassen patiënten is hiermee te helpen. Bij veel kinderen werkt botuline niet. De oorzaak bij kinderen is vaak zuurstofgebrek bij de geboorte en de dystonie gaat dan vaak samen met spasticiteit. Bij een aantal patiënten is er sprake van een erfelijke aanleg. Als botuline niet werkt, wordt in sommige gevallen een elektrode in de hersenen geplaatst: Deep Brain Stimulation. Met deze ingreep is veel ervaring opgedaan bij de ziekte van Parkinson. Het UMCG behandelde hiermee inmiddels 20 dystoniepatiënten, onder wie drie kinderen. Het bleek goed te helpen en werkt naar verwachting levenslang.

Pagina geschreven 26-11-2013.

- - -