Nuvaring onder vuur

De in Nederland ontwikkelde Nuvaring, een maandelijks vaginaal in te brengen kunststof anticonceptiering, ligt wereldwijd onder vuur. De door MSD (voorheen door Organon) gefabriceerde ring scheidt hormonen af als anticonceptiemiddel en zou, als Diane-35, trombose, longembolie en herseninfarcten veroorzaken.

Net als in Marvelon en Mercilon, derdegeneratiepillen, zit in de ring etonogestrel, hetwelk het tromboserisico verdubbelt ten opzicht van tweedegeneratiepillen. Zeseneenhalf op de 10.000 gebruiksters krijgen er trombose van. In Nederland wordt de ring 170.000 keer per jaar verstrekt en er zijn 31 potentieel dodelijke embolieën geteld.

Pagina geschreven 27-11-2013.

- - -