Welke zorg zit (niet) in het eigen risico en wat is aftrekbaar voor de belasting?

Nu velen wisselen van zorgverzekeraar en kiezen voor al dan geen hoger eigen risico (standaard in 2013 € 350,- en in 2014 € 360,-) nog eens wat er niet onder het eigen risico valt. In de basisverzekering zijn dat huisartsen-, verloskundigen- en kraamzorg, bruikleenartikelen als rolstoelen en krukken, gratis bevolkingsonderzoek en de griepprik voor risicogroepen. Verder valt alle zorg voor kinderen tot 18 jaar buiten het eigen risico. In de aanvullende verzekering ligt het ingewikkelder. Zorg uit de aanvullende verzekering valt nooit onder het wettelijk eigen risico van de basisverzekering, maar kent soms (en steeds complexer) eigen regels voor vergoeding.

Zigzagstrategieën van ons politieke systeem zorgen voor onduidelijkheid over wat aftrekbaar blijft voor de inkomstenbelasting. De voorbije jaren zijn brillen en lenzen al buiten de aftrekboot komen te vallen, evenals de premies voor aanvullende verzekeringen. Per 1 januari 2014 zou de hele aftrekoptie specifieke zorgkosten komen te vervallen. In het politieke herfstakkoord van okt. jl. is men daarvan teruggekomen. Toch aftrekbaar blijven geneeskundige en heelkundige hulp, maar niet ooglaserbehandelingen ter vervanging van bril of contactlenzen. Verder kosten van vervoer naar artsen, uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen op voorschrift van een arts, medische hulpmiddelen die hoofdzakelijk door de zieke of invalide persoon worden gebruikt, uitgaven voor extra gezinshulp (bij bepaalde inkomens), extra kosten van een op medisch voorschrift gehouden dieet tot een bedrag vastgesteld via een ministeriële regeling, extra kleding en beddengoed en de daarmee samenhangende extra uitgaven, reiskosten van het regelmatig bezoeken van een persoon die bij het begin van diens ziekte of invaliditeit een gezamenlijke huishouding had met de bezoeker en die langer dan een maand wordt verpleegd, wanneer de enkelereisafstand meer dan 10 kilometer bedraagt. Evenals nu zijn premies aanvullende verzekering en het verbruikte wettelijke eigen risico niet aftrekbaar, evenmin als hulpmiddelen als rollator, looprek en loophulp met drie of vier poten, elleboogkruk, gipssteun, okselkruk en onderarmschaalkruk. Ook aanpassingen aan de woning zijn in 2014 niet meer aftrekbaar.

Wie het komende jaar grote zorgkosten heeft, zal gemakkelijk in aanraking komen met de afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente. Wat daar mogelijk en niet mogelijk zal zijn, zal per gemeente kunnen verschillen.

Pagina geschreven 8-12-2013.

- - -