Bètablokkers bij operaties niet zonder risico

In ons land ondergaan jaarlijks 250.000 mensen een operatie, waarbij het risico van hartfalen aanwezig is. Het totale sterfterisico rond operaties ligt op 1,7 procent, waarin 0,5 procent wordt veroorzaakt wordt door hartproblemen. Hartpatiënten krijgen in de dagen rond hun operatie (anders dan aan het hart) bètablokkers, die de sterftekans volgens Britse onderzoekers verhogen i.p.v. verlagen, zoals eerder werd aangenomen. De richtlijn die dit gebruik voorschrijft, is gebaseerd op frauduleus onderzoek van de Nederlandse internist Don Poldermans en dus bedoeld voor patiënten die aan iets anders dan het hart geopereerd worden en daarbij risico op hartproblemen lopen. De bètablokkers verlagen de hartslag, waardoor het hart minder zuurstof nodig heeft en meer stress aankan. Maar ook de hersenen kunnen door het gebruik te weinig bloed krijgen. Een sterk verhoogd risico op beroertes is in het Britse onderzoek het gevolg.

PS 8-8-2014: In zowel de Amerikaanse als de Europese richtlijn wordt sinds kort veel terughoudender geadviseerd over het gebruik van bètablokkers bij operaties.

PS 31-5-2015: Volgens de nu geldende inzichten zijn bètablokkers zinvol bij patiënten met een groot risico op hartproblemen en bij hartoperaties en leiden ze tot een verdubbeling van de sterfte kort na de operatie bij patiënten zonder groot risico (0,5 vs. 1 procent).

Pagina geschreven 14-1-2014.

- - -