Hyperbare zuurstoftherapie (HBOT)

Hyperbare zuurstoftherapie is het onder druk extra zuurstof in de bloedbaan naar de lichaamscellen vervoeren. In het basispakket beschikbaar voor kankerpatiënten met slecht genezende wonden, vochtophopingen of bloed in urine of ontlasting, voor diabetespatiënten met open wonden aan de voeten en bij chronische botontstekingen.

Het principe (wet van Henry) is dat onder druk gassen beter oplossen in vloeistof, vergelijk koolzuurhoudende dranken. De druk in de cabine waarin de zuurstof wordt ingeademd wordt fors verhoogd, waardoor het zuurstofgehalte in het bloed toeneemt. Weefsel met beperkte doorbloeding krijgt in deze behandeling veel meer zuurstof. Daardoor raken stamcellen geactiveerd en groeien nieuwe bloedvaten, waardoor infecties afnemen en wondgenezing kan plaatsvinden. De therapie bestaat uit dertig tot veertig behandelingen van twee uur, iedere werkdag één. Dit betekent een behandelingsduur van zes tot acht weken. De omgevingsdruk in de cabine is 2,5 atmosfeer en er wordt 100 procent zuurstof ingeademd.

Pagina geschreven 20-2-2014.

- - -