CCR5-gen sleutel tegen hiv?

Bestrijd niet langer het virus door het te remmen, maar pantser de immuuncellen, zodat het hiv-virus zich niet vermenigvuldigt. Normaliter valt het virus immuuncellen binnen en verwoest ze, maar sommigen blijken door een genetische mutatie in het CCR5-gen beschermd tegen hiv-besmetting. Bij hen mist de benodigde receptor op dat gen.

Wetenschappers wisten bij hiv-patiënten het CCR5-gen in een deel van de immuuncellen uit te schakelen door het aan te passen en deze cellen te vermenigvuldigen en per infuus aan de patiënt terug te geven. Na stoppen van de hiv-remmers nam het aantal aangepaste immuuncellen minder hard af dan het aantal gewone immuuncellen, waaruit te concluderen valt dat de aangepaste cellen beter bestand zijn tegen hiv. Ook het aantal virusdeeltjes daalde, omdat er onvoldoende binnendringbare immuuncellen waren.

Pagina geschreven 6-3-2014.

- - -