Medicijndosering en afbraak door de lever

Sommige mensen hebben minder of juist meer van hun medicijn nodig doordat hun lever anders dan standaard met het medicijn omgaat. Er is een dna-test die daarin uitsluitsel kan geven. Apothekers kennen inmiddels 60 veel gebruikte middelen, waarvan bij die mensen de dosis moet worden aangepast.

Vorig jaar overleden een aantal jonge kinderen na gebruik van codeïne in de pijnstilling. De stof bleek in hun levers te snel te zijn omgezet in werkzame morfine, waarvan ze zo te veel kregen.

Zeven procent van alle ziekenhuisopnames is een gevolg van bijwerkingen van medicijnen. Naar aangenomen wordt, is slechts veertig procent van de pillen die geslikt wordt effectief, o.a. door een afwijkende werking van de lever, waardoor geneesmiddelen onjuist gedoseerd in het bloed komen. De dna-analyse kan duidelijkheid geven over de activiteit van leverenzymen en zo over de omzettingssnelheid van middelen. Tot nu toe gebeurt dit alleen als er sprake is van ernstige bijwerkingen. Preventief zou van de vijf belangrijkste leverenzymen, die samen 60 procent van de geneesmiddelen omzetten, een soort paspoort voor iedere Nederlander kunnen worden gemaakt.

Pagina geschreven 7-5-2014.

- - -