Cortisol kan ernstige psychiatrische problemen veroorzaken

Een artikel in de American Journal of Psychiatry maakt duidelijk dat hogere doseringen cortisol (bijvoorbeeld Prednison), gebruikt bij o.a. astma, reuma, eczeem, spierziekten en auto-immuunziekten, de kans op psychiatrische problemen fors vergroten. Als ten minste drie maanden 20 mg. of meer cortisol geslikt wordt, is het risico ernstig verward te raken vijfmaal vergroot, ontstaat viermaal zo vaak manisch gedrag en is het risico van depressie bijna verdubbeld. Suïcidepogingen komen zelfs zevenmaal meer voor. In ongeveer de helft van de gevallen doen zich geheugenproblemen voor, verhoogde irritatie, stemmingswisselingen en veranderd gedrag.

Pagina geschreven 25-10-2014.

- -

trefw.: cortisol, Prednison, verwardheid, geheugenproblemen