Risico trombose bij grote sportinspanning

Bij De Amstel Gold Race voor amateurs onderzochten Maastrichtse onderzoekers bij 100 deelnemers tussen de 18 en de 50 jaar de invloed van zware inspanning op de stollingsfactoren in het bloed. Bij alle deelnemers waren stollingseiwitten en bloedplaatjes na de race extra actief. Dit vergroot gemakkelijk eventueel aanwezige kwetsbaarheid voor trombose (en hart- en herseninfarcten). Na je 35ste zijn je vaten niet meer optimaal. De groep mannen tussen 35 en 45 is qua aantal doden door intensief sporten dan ook oververtegenwoordigd.

Pagina geschreven 25-10-2014.

- - -