Medicijn tegen kanker zelf kankerverwekkend

Het middel Adriamycine, een kankermedicijn, is risicovol voor met name gezondheidswerkers die ermee in aanraking komen en voor werkers die bij het productieproces betrokken zijn. Contact met het medicijn kan kanker veroorzaken, zo meldt de Gezondheidsraad deze week.

Pagina geschreven 21-3-2015.

- - -